فروشگاه هواپیماهای مدل و قطعات جانبی
فروشگاه هواپیماهای مدل و قطعات جانبی

موتوربراشلس Emax 4030

قیمت: 0 تومان

این موتور با KV های 353 و 420 موجود می باشد.

تعداد سل ها برحسب KV مورد نظر متفاوت است.

قطر شفت: 8mm

ابعاد استاتور: 40.6mm*30mm

وزن: 380g
محصولات تصادفی