فروشگاه هواپیماهای مدل و قطعات جانبی
فروشگاه هواپیماهای مدل و قطعات جانبی

اسپیدکنترل 30آمپر budget

قیمت: 0 تومان

اسپید کنترل 30 آمپر budget  با مشخصات فنی زیر:

.1 1Equipped with high-speed, small-sized, multifunctional MCU
2. Low-voltage protection, over-heat protection, signal loss protection, safe power on protection, and self-check functions. 
3. Excellent soft startup performance, 4-second very soft start mode, expecially suits helicopters. 
4. Excellent low-speed performance.
5. Max speed: 240,000 rpm for 2-pole, 80,000 rpm for 6-pole, 40,000 rpm for 12-pole.
6. Separate power supply for MCU and BEC, enhancing the ESC’s ability of eliminating magnetic interference.
7. Parameters of the ESC can be set via program card or transmitter.
8. Throttle range can be set to be compatible with different receivers.
9. Three throttle linear curve options.
10. Motor reverse rotation can be set by using transmitter.
11. Equipped with built-in linear BEC or switch BEC.محصولات تصادفی