فروشگاه هواپیماهای مدل و قطعات جانبی
فروشگاه هواپیماهای مدل و قطعات جانبی

موتور داکت فن سایز 64

قیمت: 0 تومان

موتور داکت فن 64 میلیمتری دارای 5 بلید

تراست 600 گرم

اسپید موردنیاز 40 آمپر

باطری 3 سلمحصولات تصادفی