فروشگاه هواپیماهای مدل و قطعات جانبی
فروشگاه هواپیماهای مدل و قطعات جانبی

شارژردیجیتال AK608 AC

قیمت: 0 تومان

شارژر ویستاپاور AK608 AC

چهارپورت خارجی: یک شارژچهارگانه است و می تواند چهاربسته باتری را هم زمان شارژکندوداده ها را ازهرپورت نمایش دهدایجاد یک وضعیت شارژامن و کاهش خطر ناشی ازسهل انگاری کاربر%90 راند مان بالا تا.LiPO/LiFe/NiMH/NiCd/Pb پذیرفتن همه نوع باتریکارایی آساننظارت و تعادل هر بسته به صورت جداگانه.شرایط مختلف شارژ/دشارژ باتری برای پاسخگویی به تقاضاهای مختلف. انجام چرخه ی شارژ/تخلیه یا تخلیه/ شارژ به طورمستمر برای طراوت. شما می توانید ویژگی های باتری با پورت یو اس بی را آنالیز کنید Pc .
محصولات تصادفی