فروشگاه هواپیماهای مدل و قطعات جانبی
فروشگاه هواپیماهای مدل و قطعات جانبی

موتور داکت فن70میلیمتری

قیمت: 0 تومان

موتور داکت فن 70 میلیمتری دارای 5 بلید

تراست 1کیلوگرم

اسپید موردنیاز 60 آمپر

باطری 4 سلمحصولات تصادفی