فروشگاه هواپیماهای مدل و قطعات جانبی
فروشگاه هواپیماهای مدل و قطعات جانبی

موتورداکت فن90میلیمتر-JP

قیمت: 0 تومان

موتور براشلس داکت فن 90 میلیمتری تمام فلزی دارای 12 بلید محصولJP با مشخصات فنی زیر:

SPECIFICATIONS:

 • Material: Aluminum Alloy
 • Weight: 16 oz./ 455g
 • Rotor: 90.5 mm dia., 12-bladed
 • Outer Diameter: 94.5mm
 • Inner Diameter: 90.5mm
 • Length: 168mm
 • Inlet Ring Diameter: 110mm
 • Inlet Ring: Removable

6S Li-Po Set Up:

 • RPM: 38,850 rpm
 • Kv Rating: 1750
 • Battery: 6s 22.2V
 • Watts: 2286W
 • Static Thrust: 7.51 lb./ 3.5kg(thrust) (Estimated)
 • Start: Soft
 • Timing: 12-15 Degrees
 • PMW: 12 hz
 • Watts: 2286 on a 6s 35c lipo
 • Amp Rating: 110 amp esc or higher

Speed Control Advanced Timing Setting: 12 Degreesمحصولات تصادفی